Drodzy Rodzice!!!

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Harmężach informuje, że rozpoczynają się zapisy  do klasy pierwszej na rok szkolny 2022/2023 zamieszkałych w obwodzie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Harmężach (Harmęże i Pławy).

Wypełnione przez Rodziców „Zgłoszenie ucznia klasy I do szkoły podstawowej na rok szkolny 2022/2023” przyjmowane są w sekretariacie do dnia 25 marca 2022 r. do godz.15.00.

Dokumentami, które podczas zapisu dziecka do klasy I należy przedstawić do wglądu są:

Natomiast postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym   (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;

2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;

3) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;

4) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek do klasy I ucznia zam. poza obwodem szkoły 2022-2023

Zgłoszenie ucznia do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły

Załącznik nr 1

Zalacznik nr 2

Załącznik nr 3

Zalacznik nr 4

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content