Nasz Patron

W dniu 12 lipca 2000 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Harmężach imienia św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Uroczystość nadania imienia połączyliśmy z obchodami jubileuszu 50 lecia szkoły w jej obecnym budynku. Wydarzenie to miało miejsce 9 września 2000r. Wtedy też została uroczyście odsłonięta tablica pamiątkowa ku czci św. Maksymiliana. Nasze starania i działania wspierał Ojciec Święty Jan Paweł II, który udzielił nam swojego błogosławieństwa. Dokument przesłany nam z Watykanu, umieściliśmy obok tablicy poświęconej naszemu Patronowi.

Starania szkoły o nadanie imienia św. Maksymiliana Marii Kolbego było szeroko konsultowane z całą społecznością Harmęż i Pław. Począwszy od uczniów, nauczycieli, rodziców, Rad Sołeckich, Kół Gospodyń Wiejskich, LZS, po Radę Parafialną. Wszyscy jednogłośnie zaakceptowali koncepcję Szkoły o wyborze na patrona naszej młodzieży osoby świętego Maksymiliana.
Bliskość obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu, miejsca męczeńskiej śmierci Świętego oraz obecność w Harmężach Klasztoru Ojców Franciszkanów i Światowego Centrum św. Maksymiliana w naturalny sposób poddała myśl o wyborze wzorca moralnego w osobie tego jednego z wielkich Franciszkanów. Uważamy, że całe życie i działalność Świętego stanowią godny wzór do naśladowania, zwłaszcza w czasach, kiedy łatwo zboczyć z drogi miłości i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Radość z pracy, którą nosił w osobie św. Maksymilian i którą zarażał innych jest również godną tego, by krzewić ją wśród młodzieży. W trakcie pierwszego roku oficjalnej już obecności Świętego wśród nas wprowadziliśmy tradycję obchodów Dnia Patrona. Jest nim 8 stycznia - dzień urodzin Rajmunda Kolbego, którego świat poznał jako Maksymiliana,  Świętego Męczennika z Oświęcimia.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content