Zapraszamy do zapoznania z wymaganiami dla egzaminu ósmoklasisty:

Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content