Zapraszamy do zapoznania z wymaganiami dla egzaminu ósmoklasisty:

Wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ósmoklasisty

 

Przydatne informacje:

Harmonogram egzaminów

Przybory niezbędne do egzaminu

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content