Szkoła Podstawowa im. św. Maksymilian Marii Kolbego w Harmężach

ul. Borowskiego 30, Harmęże 32 -600 Oświęcim,
tel./fax.:(033) 843 09 55
e – mail: sekretzsph@wp.pl

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content