Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

Przewodniczący:

Dawid Chwierut

Z-ca przewodniczącego: 

Marcelina Czyrwik

Sekretarz:

Wojciech Chylaszek

Opiekunowie  SU
p. mgr Alicja Koegler
p. mgr Anna Rydzoń

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content