Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2023/2024:

 

Przewodniczący: Wojciech Chylaszek

Z-ca przewodniczącego: Sara Kołodziejczyk

Sekretarz: Anna Gierczyk

Członkowie: Justyna Snopkowska, Dawid Chwierut

 

Opiekunowie  Samorządu:

p. Martyna Kaletka, p. Klaudia Szczerbowska

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content