Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU

Przewodniczący:
Zofia Chylaszek kl. VII

Z-ca przewodniczącego:                                                                                                                                                                                                                                   Mirosław Gierczyk kl. V

Sekretarz:                                                                                                                                                                                                                                                  Jan Wawro kl. VI

Skarbnik:                                                                                                                                                                                                                                                          Wiktoria Kipias kl. VII

Opiekun  SU
p. mgr Alicja Koegler
p. mgr Małgorzata Szczepańska

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.