Samorząd Uczniowski

SKŁAD SAMORZĄDU

Przewodnicząca:

Joanna Strycharska

Z-ca przewodniczącego: 

Seweryn Tyran

Sekretarz:

Justyna Snopkowska

Opiekunowie  SU
p. mgr Agata Machura
p. mgr Tomasz Cichocki OFMConv

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content