Nauczyciele

NAUCZYCIELE ZSP W HARMĘŻACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Bartłomiej Karolus Dyrektor ZSP w Harmężach,
nauczyciel historii
mgr Barbara Baraniecka Nauczycielka chemii
mgr Robert Dziuda OFMConv Franciszkanin, katecheta, nauczyciel religii w szkole podstawowej
i przedszkolu
mgr Anna Dziwoki Nauczycielka przedszkola
mgr Anna Gawełek Wychowawczyni świetlicy,
bibliotekarka
mgr Joanna Górna Nauczycielka przedszkola, wychowawczyni oddziału I w przedszkolu
mgr Agata Hałat Wychowawczyni klasy II,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
mgr Barbara Jaromin Wychowawczyni klasy I,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka techniki
mgr Beata Jarosz Nauczycielka języka polskiego i języka niemieckiego
mgr Martyna Kaletka Wychowawczyni klasy V,
nauczycielka matematyki
mgr Agnieszka Kot Nauczycielka przedszkola
mgr Agata Machura Wychowawczyni klasy VIII,
nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej
mgr Jolanta Moc Nauczycielka języka angielskiego w przedszkolu
mgr Marek Michoń Nauczyciel muzyki i plastyki
mgr Anna Nasienniak Wychowawczyni świetlicy,
nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Łukasz Niewiadomski Wychowawca klasy IV,
nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Anna Pacuła Pedagog szkolny, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
 mgr Marta Pastwa-Tusińska Nauczycielka doradztwa zawodowego
mgr Beata Prochowska-Urbanik Nauczycielka przedszkola, wychowawczyni oddziału II w przedszkolu,
nauczycielka wychowania do życia w rodzinie
mgr Anna Rydzoń Wychowawczyni klasy VI,                                                                                   nauczycielka przyrody, biologi, informatyki i wychowania fizycznego
mgr Anżelika Stein-Szczerbowska Wychowawczyni klas VII
nauczycielka języka polskiego
mgr inż Irena Wacławczyk Nauczycielka fizyki

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.