Nauczyciele

NAUCZYCIELE ZSP W HARMĘŻACH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

mgr Bartłomiej Karolus Dyrektor ZSP w Harmężach,
nauczyciel historii
mgr Barbara Baraniecka Nauczycielka chemii
mgr Robert Dziuda OFMConv Franciszkanin, katecheta, nauczyciel religii w szkole podstawowej
i przedszkolu
mgr Anna Dziwoki Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne,
prowadząca zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Gawełek Wychowawczyni świetlicy,
bibliotekarka
mgr Joanna Górna Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału II
mgr Agata Hałat Wychowawczyni klasy II,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
mgr Barbara Jaromin Wychowawczyni klasy I,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka techniki
mgr Beata Jarosz Nauczycielka języka polskiego i języka niemieckiego
mgr Martyna Kaletka Wychowawczyni klasy V,
nauczycielka matematyki
mgr Agnieszka Kot Nauczyciel wychowania przedszkolego
mgr Agata Machura Wychowawczyni klasy VIII,
nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej
mgr Jolanta Moc Nauczycielka języka angielskiego w przedszkolu
mgr Marek Michoń Nauczyciel muzyki i plastyki
mgr Anna Nasienniak Wychowawczyni świetlicy,
nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Łukasz Niewiadomski Wychowawca klasy IV,
nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie
mgr Anna Pacuła Pedagog szkolny, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
 mgr Marta Pastwa-Tusińska Nauczycielka doradztwa zawodowego
mgr Beata Prochowska-Urbanik Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału I
nauczycielka wychowania do życia w rodzinie
mgr Anna Rydzoń Wychowawczyni klasy VI,                                                                                   nauczycielka przyrody, biologi, informatyki i wychowania fizycznego
mgr Anżelika Stein-Szczerbowska Wychowawczyni klas VII
nauczycielka języka polskiego
mgr inż Irena Wacławczyk Nauczycielka fizyki

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.