Nauczyciele

 

NAUCZYCIELE ZSP W HARMĘŻACH
W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

mgr Bartłomiej Karolus Dyrektor ZSP w Harmężach,
nauczyciel historii
mgr Barbara Baraniecka Nauczycielka chemii
mgr Kamil Bielas Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w przedszkolu
mgr Elżbieta Ćwiertnia Szkolny logopeda
mgr Agnieszka Duczakowska Nauczycielka wychowania przedszkolnego
mgr Anna Dziwoki Wychowawczyni klasy II, nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
mgr Alicja Fajer Surdpedagog, tyflopedagog
mgr Anna Gawełek Wychowawczyni świetlicy, bibliotekarka
mgr Joanna Górna Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału I
mgr Paweł Grządziel OFMConv Franciszkanin, katecheta, nauczyciel religii w szkole podstawowej
i przedszkolu
mgr Agata Hałat Wychowawczyni klasy I, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
mgr Barbara Jaromin Wychowawczyni klasy III,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka techniki
mgr Beata Jarosz Nauczycielka języka niemieckiego
mgr Anna Jasińska Przedszkolny logopeda
mgr Martyna Kaletka Wychowawczyni klasy VII, nauczycielka matematyki
mgr Alicja Koegler Wychowawczyni świetlicy, nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Agata Machura Wychowawczyni klasy IV, nauczycielka języka angielskiego
w szkole podstawowej
mgr Marek Michoń Nauczyciel muzyki i plastyki
mgr Jolanta Moc Nauczycielka języka angielskiego w przedszkolu
mgr Łukasz Niewiadomski Wychowawca klasy VI, nauczyciel geografii i wiedzy
o społeczeństwie
mgr Anna Pacuła Pedagog szkolny, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
 mgr Marta Pastwa-Tusińska Nauczycielka doradztwa zawodowego
mgr Beata Prochowska-Urbanik Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału I, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie
mgr Monika Rochowiak Nauczycielka emisji głosu, muzyki, wychowawczyni świetlicy
mgr Anna Rydzoń Wychowawczyni klasy VIII, nauczycielka przyrody, biologii, informatyki i wychowania fizycznego
mgr Anżelika Stein-Szczerbowska Nauczycielka języka polskiego
mgr Krzysztof Świergosz Nauczyciel fizyki

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content