Nauczyciele

</tr

NAUCZYCIELE ZSP W HARMĘŻACH
W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

mgr Bartłomiej Karolus Dyrektor ZSP w Harmężach,
nauczyciel historii
mgr Barbara Baraniecka Nauczycielka chemii
mgr Kamil Bielas Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne w przedszkolu
mgr Agata Froń Nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne w przedszkolu
mgr Elżbieta Ćwiertnia Szkolny logopeda
mgr Anna Dziwoki Wychowawczyni klasy I, nauczycielka współorganizujący kształcenie specjalne, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
mgr Anna Gawełek Wychowawczyni świetlicy,
bibliotekarka
mgr Arkadiusz Góra OFMConv Franciszkanin, katecheta, nauczyciel religii w szkole podstawowej
i przedszkolu
mgr Joanna Górna Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału I
mgr Agata Hałat Wychowawczyni klasy II,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
mgr Barbara Jaromin Wychowawczyni klasy I,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka techniki
mgr Beata Jarosz Nauczycielka języka niemieckiego
mgr Anna Jasińska Przedszkolny logopeda
mgr Martyna Kaletka Wychowawczyni klasy VI,
nauczycielka matematyki
mgr Agnieszka Kot Nauczyciel wychowania przedszkolnego
mgr Agata Machura Nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej
mgr Jolanta Moc Nauczycielka języka angielskiego w przedszkolu
mgr Marek Michoń Nauczyciel muzyki i plastyki
mgr Alicja Koegler Wychowawczyni świetlicy,
nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Marek Kowalcze OFMConv Franciszkanin, katecheta, nauczyciel religii w szkole podstawowej
mgr Łukasz Niewiadomski Wychowawca klasy V,
nauczyciel geografii i wiedzy o społeczeństwie, wychowawca świetlicy
mgr Anna Pacuła Pedagog szkolny, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
 mgr Marta Pastwa-Tusińska Nauczycielka doradztwa zawodowego
mgr Beata Prochowska-Urbanik Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału II,
nauczycielka wychowania do życia w rodzinie
mgr Anna Rydzoń Wychowawczyni klasy VII,                                                                                  nauczycielka, biologi, informatyki i wychowania fizycznego
mgr Anżelika Stein-Szczerbowska Wychowawczyni klas VIII
nauczycielka języka polskiego
mgr inż Irena Wacławczyk Nauczycielka fizyki

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content