Nauczyciele

 

NAUCZYCIELE ZSP W HARMĘŻACH
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

mgr Bartłomiej Karolus Dyrektor ZSP w Harmężach,
nauczyciel historii
mgr Barbara Baraniecka Nauczycielka chemii
mgr Agnieszka Duczakowska Nauczycielka wychowania przedszkolnego
mgr Anna Dziwoki Wychowawczyni klasy III, nauczycielka współorganizująca kształcenie specjalne, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
mgr Alicja Fajer Surdpedagog, tyflopedagog, logopeda
mgr Anna Gawełek Wychowawczyni świetlicy, bibliotekarka
mgr Joanna Górna Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału II
mgr Agata Hałat Wychowawczyni klasy II, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, surdopedagog
mgr Barbara Jaromin Wychowawczyni klasy I,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczycielka techniki
mgr Beata Jarosz Nauczycielka języka niemieckiego
mgr Martyna Kaletka Wychowawczyni klasy VIII, nauczycielka matematyki
mgr Alicja Koegler Wychowawczyni świetlicy, nauczycielka wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
mgr Agata Machura Wychowawczyni klasy V, nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej i przedszkolu
mgr Marek Michoń Nauczyciel muzyki i plastyki
mgr Monika Miś Nauczycielka wychowania przedszkolnego
mgr Łukasz Niewiadomski Wychowawca klasy VII, nauczyciel geografii i wiedzy
o społeczeństwie
mgr Agnieszka Nowosad Nauczycielka religii w szkole i przedszkolu
mgr Anna Pacuła Pedagog szkolny i specjalny, prowadząca zajęcia rewalidacyjne, nauczycielka doradztwa zawodowego
mgr Beata Prochowska-Urbanik Nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawczyni oddziału II, nauczycielka wychowania do życia w rodzinie
mgr Anna Rydzoń Nauczycielka przyrody, biologii, informatyki i wychowania fizycznego
mgr Anżelika Stein-Szczerbowska Wychowawczyni klasy IV, nauczycielka języka polskiego
mgr Krzysztof Świergosz Nauczyciel fizyki
mgr Weronika Winnicka Psycholog szkolny

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content