Nauczyciele

NAUCZYCIELE ZSP W HARMĘŻACH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

mgr Bartłomiej Karolus Dyrektor ZSP w Harmężach,
nauczyciel historii
mgr Barbara Baraniecka Nauczycielka chemii
mgr Robert Dziuda OFMConv Franciszkanin, katecheta, nauczyciel religii w szkole podstawowej
i przedszkolu
mgr Barbara Kuźniar-Cudzich Nauczycielka plastyki
mgr Joanna Górna Nauczycielka przedszkola, wychowawczyni oddziału I
mgr Barbara Kuźniar-Cudzich Nauczycielka plastyki
mgr Alicja Koegler Nauczycielka wychowania fizycznego
mgr Agata Machura Wychowawczyni klasy VII,
nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej i przedszkolu
mgr Aleksandra Majkut Wychowawczyni klasy III,
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, bibliotekarka
mgr Marek Michoń Nauczyciel muzyki
mgr Łukasz Niewiadomski Nauczyciel geografii
mgr Anna Pacuła Nauczycielka przedszkola, prowadząca zajęcia rewalidacyjne
 mgr Marta Pastwa-Tusińska Pedagog szkolny,                                                                                   nauczycielka doradztwa zawodowego
mgr Beata Prochowska-Urbanik Nauczyciel przedszkola, wychowawczyni oddziału II,
nauczycielka wychowania do życia w rodzinie
mgr Anna Rydzoń Wychowawczyni klasy V,                                                                                       nauczycielka przyrody, biologi, informatyki, zajęć komputerowych
i wychowania fizycznego
mgr Małgorzata Szczepańska Wychowawczyni klas IV,                                                                                     nauczycielka matematyki
mgr Anżelika Stein-Szczerbowska Wychowawczyni klas VI
nauczycielka języka polskiego
mgr Irena Wacławczy Nauczyciel techniki i zajęć technicznych
mgr Ewa Wawrzyczek Nauczycielka języka niemieckiego

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.