Dokumenty do pobrania:

karta zgłoszenia 2023/2024

oświadczenie rodzica 2023/2024

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content