Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca: P. Ewelina Hoła

Zastępca Przewodniczącej: P.Sandra Jachniak

Skarbnik: P.Dominika Piskorz

 

Wszelkie zapytania i wnioski, propozycje lub uwagi dotyczące działalności Rady, szkoły i przedszkola proszę zgłaszać do przewodniczącej Rady Rodziców lub na adres rodzice.zsph@wp.pl

Zwracamy się do wszystkich Rodziców z prośbą o czynne włączenie się w pracę na rzecz szkoły i przedszkola, zaangażowanie w organizację  imprez środowiskowych, wsparcie placówki własną pracą społeczną oraz darowiznami pieniężnymi lub rzeczowymi.

 

Wierzymy, że w tak niewielkiej społeczności naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego znajdziemy wielu ochotników do wspólnej pracy na rzecz naszych dzieci.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content