Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Przewodnicząca:
p. MAGDALENA ZAWADZKA

Zastępca Przewodniczącej:
p. DARIA TYRAN

Skarbnik:
p. MONIKA GIERCZYK

Sekretarz:
p. EWA KOŚCIELNIAK


Wszelkie zapytania i wnioski, propozycje lub uwagi dotyczące działalności Rady, szkoły i przedszkola proszę zgłaszać do przewodniczącej Rady Rodziców lub na adres rodzice.zsph@wp.pl

Zwracamy się do wszystkich Rodziców z prośbą o czynne włączenie się w pracę na rzecz szkoły i przedszkola, zaangażowanie w organizację zbliżających się imprez, wspomożenie placówki własną pracą społeczną oraz darowiznami pieniężnymi lub rzeczowymi.

Wierzymy, że w tak niewielkiej społeczności naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego znajdziemy wielu ochotników do wspólnej pracy na rzecz naszych dzieci.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content