HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAMI

Forma kontaktu z rodzicem Data Godzina rozpoczęcia
PS, kl. I-III kl. IV-VI, VIII
Zebranie 14.09.2023 r. 16.30 16.30
Zebranie 08.02.2024 r. 16.30 16.30
Zebranie 20.05.2024 r. 16.30 16.30

Godziny dostępności nauczycieli w roku szkolnym 2023/2024- do pobrania

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content