Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie-terminy-rekrutacji

INFORMACJA DLA RODZICÓW- REKRUTACJA 2024

Regulamin rekrutacji do klas I SP

Zgłoszenie ucznia do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły 2024-2025

Wniosek do klasy I ucznia zam. poza obwodem szkoły 2024-2025

 

Załączniki do wniosku:

Załącznik nr 1

Zalacznik nr 2

Załącznik nr 3

Zalacznik nr 4

Zalacznik nr 5

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content