Procedura bezpieczeństwa obowiązująca na terenie PS w Harmężach od 1.09.2021

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 obowiązujące na terenie SP w Harmężach

Wytyczne MEiN MZ i GIS wrzesień 2021

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content