Zasady organizacji konsultacji uczniów klasy VIII z nauczycielami Szkoły Podstawowej im. św. M. M. Kolbe w Harmężach

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie SP w Harmężach aktualizacja 20.05.2021

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w Przedszkolu

Zarządzenie 34/2020 dotyczące nauczania zdalnego

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content