O Harmężach

Harmęże to malownicza wieś położona we wschodniej części Kotliny Oświęcimskiej, zaledwie kilka kilometrów od Oświęcimia, na „zapleczu” byłego obozu koncentracyjnego w Brzezince.

Należąca do gminy Oświęcim wieś zajmuje obecnie powierzchnię powyżej 450 ha, a jej znaczną część pokrywają stawy rybne. Harmęże położone są na 19 stopniu długości geograficznej wschodniej i 50 stopniu szerokości geograficznej północnej. Leżą 240 m n.p.m., w środkowej części Kotliny Oświęcimskiej, 6 km na zachód od Oświęcimia.

Od zachodu granicę Harmęż stanowi Wisła. Jest to równocześnie granica pomiędzy Małopolską a Śląskiem. Prawie całą południową część wsi pokrywa ponad 20 stawów rybnych o różnej wielkości. Największy z nich, Staw Lekacz, o powierzchni około 35h, rozlewa się po wschodniej stronie wsi, w grupie kilkunastu innych, mniejszych stawów, jak np. Staw Cyranka, Bliźniak, Pośredni i inne. Po zachodniej stronie wsi, w pobliżu Wisły, znajduje się nieco mniejszy Staw Oszust.

Na terenie Harmęż można obejrzeć zespoły lilii wodnych, w których dominują grzybienie białe oraz grążele żółte o podobnych dużych pływających liściach i nieco mniejszych od grzybieni białych kwiatach. Przybrzeżna roślinność tataraku, pałki szeroko i wąskolistnej oraz trzciny pospolitej, wrze życiem licznego tu ptactwa wodnego. Spacerując wśród stawów można zaobserwować oprócz licznie zamieszkałych tu bocianów: łabędzie, czaple, perkozy, kaczki krzyżówki. W podworskim parku okalającym naszą szkołę rosną wspaniałe, stare drzewa będące pod opieką konserwatora przyrody.

 

Herbem – godłem wioski są dwie złote korony na czerwonym polu. Zgodnie z podstawami heraldyki korony symbolizują szlachetne pochodzenie, męstwo; kolor złota - szlachectwo, natomiast czerwień - odwagę, chwałę, waleczność.

Herb Harmęż, jak i wszystkich pozostałych wiosek gminy Oświęcim, pochodzi najprawdopodobniej z 1849 roku, kiedy rząd austriacki wprowadził prawo gminne nadając gminom uprawnienia samorządowe.
Jednakże najwcześniejszym znanym dokumentem posiadającym odcisk pieczęci przedstawiającej herb Harmęż jest dokument hipoteczny z 1860 roku podpisany przez wójta gminy jednostkowej Jana Janeczko i dwóch ławników Jędrzejko i Poloka z Harmęż.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content