W Przedszkolu Samorządowym w Harmężach od 1 października 2015 roku wprowadzana jest innowacja pedagogiczna programowa pt. ,,Książeczki z przedszkolnej półeczki.”

 Innowacja zatwierdzona jest przez Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Autorkami innowacji są nauczyciele wychowania przedszkolnego: Anna Duplak, Joanna Górna, Agnieszka Kubańska.

Założeniem innowacji jest codzienne czytanie dzieciom przy każdej nadarzającej się okazji.

Głównym celem innowacji jest rozwijanie  u dzieci zainteresowań czytelniczych oraz stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań;

Dzieciństwo to ważny etap w rozwoju człowieka, jest to czas kształtowania się osobowości oraz nawyków w tym również czytelniczych. Codzienne czytanie zaspokaja potrzeby emocjonalne dziecka, wspiera rozwój psychiczny, intelektualny i społeczny, przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia, jest jedną z najskuteczniejszych metod wychowawczych. Wychowanie dzieci do czytelnictwa pomoże im stać się ludźmi mądrymi, kulturalnymi i szczęśliwymi.

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.