KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA  SAMORZĄDOWEGO
W HARMĘŻACH

 • Przedszkole jest placówką nowoczesną, przyjazną, innowacyjną, przygotowującą dzieci
  do podjęcia nauki w szkole, nastawionych na osiąganie sukcesów.
 • Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom
  oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 • Program przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby,
  umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 • Nad rozwojem dzieci czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana
  i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody wychowania.

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content