Historia szkoły

Do 1939 roku Szkoła nie posiadała własnego budynku. Dzieci uczyły się w wynajętych izbach u mieszkańców wsi.
W 1945 roku w czołowej części budynku wylęgarni kur (pozostałość po okupacyjnych niemieckich zabudowaniach gospodarczych) tymczasowo powstała Szkoła Podstawowa.
Jej kierownikiem został Jan Religa, który jako jedyny nauczyciel pracował w łączonych klasach I-II i III - IV.
W 1946 roku pracę rozpoczęła pani Zofia Noworyta (później żona pana Religi), a szkoła liczyła już pięć oddziałów.

Jan Religa z rodziną przed pierwszą siedzibą szkoły
Jan Religa z rodziną przed pierwszą siedzibą szkoły

W 1947 roku na rzecz Szkoły przyznano 2 hektary ziemi ze spalonym po części dworem. Do obwodu szkolnego przyłączono wieś Pławy (do 1939r. posiadała własny budynek szkolny) i do pracy przyszedł pan Sylwester Nagi.
Po decyzjach dotyczących przeznaczenia budynku dworskiego na siedzibę szkoły podstawowej zawiązał się Komitet Budowy Szkoły. Oprócz kierownika Jana Religi w jego skład weszli: Alojzy Zawadzki, Adolf Psota, Jan Bielenin, Jan Wrzeszcz, Józef Korbel. Wszelkie prace wykonywali mieszkańcy wsi pod nadzorem kierownika budowlanego KWK "Brzeszcze" inż. Mieczysława Białczyńskiego.

Willa została przebudowana. Mury zewnętrzne zostały te same, a mury wewnętrzne rozebrane i dostosowane do potrzeb szkolnych. W 1948 roku zakończono roboty murarskie, betonowanie parteru i wykonano schody na piętro. Wiosną. 1949 roku wzmocniono żelbetonem belki i stropy na piętrze i pod dachem.

Budynek szkoły w roku 1950
Budynek szkoły w roku 1950

Nowy rok szkolny1950/1951 rozpoczęto już w nowym budynku. Poprzednie pomieszczenia przeznaczono na przedszkole i mieszkania dla nauczycieli.
W ciągu półwiecznej historii Szkoły Podstawowej w Harmężach dziecii młodzież obu wsi Harmęż i Pław otaczali opieką dydaktyczno -wychowawczą następujący nauczyciele: Jan Religa, Zofia Noworyta, Sylwester Nagi, Stefania Ochman, Albina Czapik, Irena Staszak, Helena Korzeniowska, Kazimierz Matusiak, Janina Kudzia, Marianna Gajda, Roman Walichrad, Aniela Mikuła, Władysława Klimas, Bogusława Lech, Władysława Jarnot, Teresa Bernacik, Barbara Dzidecka, Wiktoria Czernicka, Halina Hardek, Barbara Korzeniowska - Baraniecka, Ewa Guczał, Aleksandra Płoszczyca - Majkut, Maria Jurzak, Maria Maćkowska - Czopek, Dorota Kowalska - Zielińska, Anna Zielińska, Marta Jęczmyk- Brzeziecka, Dorota Repeć, Ewa Burman-Wudecka, Joanna Prążyńska, Anna Gil, Tadeusz Baraniecki, Monika Szewczyk, Tatiana Kniaziewa, Renata Rodak, Ryszard Gondek, Joanna Sałek, Anżelika Stein - Szczerbowska, Anna Gawron, Ewa Garbacz, Monika Wiecheć, Katarzyna Bartel, Katarzyna Grzybek, Agata Machura, Marcin Moskała, Anna Prochowska - Dziedzic, Jadwiga Bury, Edyta Smętek, Łukasz Wabik, Ewa Wieczorek, Irena Wacławczyk, Katarzyna Siutaj, Jadwiga Nowakowska, Elżbieta Kurkowska, Kinga Wichłacz, Aleksandra Buczek, Anna Rydzoń, Barbara Ćwiertnia, Małgorzata Szczepańska, Anna Droździewicz.

Do roku 1960 katechezy nauczali: ks. Drechny, ks. Stanisław Gryga, ks. Stanisław Stawarz, ks. Bronisław Baran, ks. Baranowski, ks. Sieczka.
Po powrocie do szkół nauczania religii, katechezy zajęcia prowadzili ojcowie franciszkanie: mgr Stanisław Sikora , dr Florian Szczęch, mgr Kalikst Biskup, mgr Jacek Wójtowicz, mgr Tadeusz Pobiedziński, mgr Krystian Żmuda, mgr Jan Szewek, mgr Robert Pawlak, mgr Piotr Paradowski, mgr Adam Kruk, mgr Grzegorz Romański, brat Piotr Piejko, mgr Arkadiusz Bąk.

Szkołą kierowali kolejno: Jan Religa, Zofia Religa, Kazimierz Matusiak, Aniela Mikuła, mgr Krystyna Stankiewicz, Helena Korzeniowska, mgr Aleksandra Płoszczyca, mgr Wiktoria Czernicka, mgr Anna Zielińska. Obecnie funkcję dyrektora Szkoły pełni mgr Bartłomiej Karolus.

mgr Bartłomiej Karolus - dyrektor 

Pracę nauczycieli i wychowawców wspierali zawsze z dużym zaangażowaniem mieszkańcy obu wsi. Prężnie działały przez kolejne kadencje Szkolne Komitety Rodzicielskie, Trójki Klasowe. Przy ich pomocy powstawały przedstawienia teatralne, które gromadziły mieszkańców Harmęż i Pław. Szkoła była wówczas jedynym i prawdziwym ośrodkiem kultury dla obu miejscowości.

 Scena z jednej z imprez środowiskowych

Także dzięki Rodzicom można było organizować imprezy środowiskowe, które stały się wspólną tradycją Szkoły i obu wsi: Zabawy choinkowe, Dzień Górnika, Dzień Babci i Dziadka połączony z Wieczorem Kolęd, Dzień Matki, Ojca i Dziecka, który przekształcił się w Święto Rodziny.
Również z pomocą Rodziców, Rad Sołeckich , Straży Pożarnej i LZS systematycznie była i jest wzbogacana baza dydaktyczna, dokonywane były i są naprawy i remonty. Wielkimi sprzymierzeńcami Szkoły są także powstałe w Harmężach: Klasztor Ojców Franciszkanów z Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych oraz Światowe Centrum św. Maksymiliana.

Centrum św. Maksymiliana, Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanie)

Centrum św. Maksymiliana w Harmężach

W zależności od koncepcji ustroju szkolnego w powojennej Polsce Szkoła posiadała różny status i różną liczbę oddziałów. Do roku 1967 była to siedmioletnia Szkoła Podstawowa. Od roku szkolnego 1967/1968 obowiązywała nauka w ośmioletniej Szkole Podstawowej. W związku z reformą oświaty placówka w Harmężach stała się Filią Zbiorczej Szkoły Gminnej w Brzezince z klasami I - IV. Od sierpnia 1984 roku Szkoła została odrębną placówką podlegającą Dyrektorowi Gminnemu w Babicach i obejmowała nauczaniem uczniów klas I - VI. W czerwcu 1990 roku, po długiej przerwie Szkołę Podstawową w Harmężach ukończyła znowu klasa VIII. W związku z kolejną wielką reformą oświaty, ostatnia VIII klasa zakończyła naukę 21 czerwca 2000 roku. Obecnie nasza placówka zgodnie z założeniami reformy jest sześcioletnią szkołą podstawową.

Budynek szkoły dzisiaj

Budynek szkoły przed remontem elewacji

W dniu 12 lipca 2000 r. Rada Gminy Oświęcim podjęła uchwałę o nadaniu Szkole Podstawowej w Harmężach imienia
św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Jesteśmy placówką, która już w I edycji zrealizowała sześć zadań i otrzymała tytuł "Szkoły z klasą".

Nasza placówka wyposażona jest w pracownię komputerową, nowoczesną pracownię językową oraz klase lekcyjne z nowoczesnymi tablicami multimedialnymi. Wszyscy uczniowie klas O - VIII objęci są obowiązkową nauką języka angielskiego. W ramach zajęć pozalekcyjnych działają koła: polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, katechetyczne, plastyczne i SKS. Działają zespoły wyrównawcze. Na terenie placówki dzieci mają zapewnioną opiekę logopedy, pedagoga i psychologa. Chętni uczniowie klas I -VIII korzystają z dodatkowych zajęciach na basenie w Brzeszczach.

Park Dinozaurów w Zatorze

Staramy się, by nasi uczniowie wyjeżdżali na ciekawe wycieczki i do teatrów min. w Bielsku-Białej i w Krakowie.
Na terenie szkoły organizujemy audycje muzyczne, spektakle teatralne, spotkania z twórcami kultury oraz przedstawicielami władz samorządowych.

 Teatr z Krakowa

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content