W roku szkolnym 2021/2022 Zespół Szkolno – Przedszkolny przystąpił do projektu „Aktywna tablica”. Do naszej szkoły został zakupiony sprzęt o łącznej wartości: 43 750 zł

Do naszych pracowni trafiły między innymi: biurko z monitorem interaktywnym oraz mnóstwo pomocy terapeutycznych.

W ramach projektu „Aktywna tablica” szkoła realizowała szereg działań:

– przystąpiła do ogólnej sieci współpracy nauczycieli,

– pracownicy szkoły szkolili się jak przeprowadzać ciekawe lekcje z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych (min. 5 tygodniowo w każdym oddziale),

– w ramach zajęć prowadzone były lekcje TIK z wykorzystaniem zakupionych pomocy,

– nasza szkoła przystąpiła do współpracy ze Szkołą im. Komisji Edukacji Narodowej w Zaborzu. W ramach wspólnych działań przeprowadzono trzy spotkania nauczycieli, dzielono się wiedzą na temat dostępnych narzędzi do przeprowadzania lekcji TIK, opracowano dwie wspólne lekcje otwarte z okazji Dnia przyjaciela (wykonano wspólną prezentację, którą zaprezentowano uczniom) i Dnia muzyki (z użyciem aplikacji Learning apps, wspólnie przygotowano quizy muzyczne dla dzieci),

klasy 1-3 regularnie pracowały z monitorem dotykowym podczas lekcji. Wykorzystywały programy mTalent oraz aplikacje m in Wordwall, Pisupisu, Matzoo. Oddział „O” był zaproszony w ramach lekcji otwartej „Kodowanie na ekranie „

– na lekcjach w klasach starszych uczniowie korzystali głównie z oprogramowania do podręczników, platformy Kahoot, Blooket, live worksheets, Quizizz, Quizlet oraz Learning Apps, Zygotebody

Poniżej możecie zobaczyć nasze lekcje przygotowane w ramach współpracy ze szkołą w Zaborzu oraz lekcje przygotowane przez naszych nauczycieli:

Lekcja z okazji dnia przyjaciela w klasie V Szkole Podstawowej w Zaborzu

Lekcja z okazji dnia przyjaciela w klasie V Szkole Podstawowej w Zaborzu

Lekcja z okazji dnia przyjaciela w klasie III Szkole Podstawowej w Zaborzu

Lekcja z okazji dnia przyjaciela w klasie VIII Szkoła Podstawowa w Harmężach

Lekcja z okazji dnia przyjaciela w klasie VIII Szkoła Podstawowa w Harmężach

Lekcja z okazji Dnia Muzyki w klasie III

Lekcja z okazji Dnia Muzyki w klasie III

Lekcja z okazji Dnia Muzyki w klasie III

Lekcja z okazji Dnia Muzyki w klasie III

Lekcja z okazji Dnia Muzyki w klasie III

Lekcja z okazji Dnia Muzyki w klasie III

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Uczniowie klas IV i VI podczas lekcji otwartej z okazji Dnia Muzyki organizowanego na informatyce.

Odwiedziny zerówki

Odwiedziny zerówki

Odwiedziny zerówki

Zajęcia TIK w klasie II

Zajęcia TIK w klasie II

Zajęcia TIK w klasie II

Zajęcia TIK w klasie II

Zajęcia TIK w klasie II

Zajęcia TIK w klasie II

Odwiedziny zerówki

Odwiedziny zerówki

Odwiedziny zerówki

Odwiedziny zerówki

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Uczniowie na lekcjach języka angielskiego

Więcej o programie: https://cuw.gminaoswiecim.pl/pl/2302/19354/realizacja-programu-%e2%80%9eaktywna-tablica%e2%80%9d-na-lata-221-224.html

Rozporządzenie – działania informacyjne

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content