Rekrutacja do Szkoły Podstawowej

Aktualności Możliwość komentowania Rekrutacja do Szkoły Podstawowej została wyłączona

Zarządzenie Wójta w sprawie postępowań rekrutacyjnych w szkołach i przedszkolach

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zgłoszenie ucznia do klasy I zamieszkałego w obwodzie szkoły 2023

Wniosek do klasy I ucznia zam. poza obwodem szkoły 2023-2024