Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych

Aktualności Możliwość komentowania Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych została wyłączona

Szanowni Rodzice

Informuję, że dyżur wakacyjny w Przedszkolu Samorządowym w Harmężach będzie trwał
od 16 lipca do 31 lipca 2020 r.
W tym roku szkolnym z dyżuru wakacyjnego mogą skorzystać tylko dzieci uczęszczające do naszego przedszkola.
Zapisy na dyżur wakacyjny prowadzone będą w dniach od 10 do 21 maja 2020 r.
W tym czasie rodzice powinni złożyć do dyrektora wypełnioną deklarację dotyczącą  pobytu dziecka w okresie wakacyjnym w przedszkolu. W związku z zagrożeniem spowodowanym COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo,  prosimy pobrać Deklarację (załącznik poniżej), następnie przesłać ją skanem na skrzynkę e- mailową sekretzsph@wp.pl w terminie do 21 maja 2020 r. Prosimy o wpisanie w temacie wiadomości „DYŻUR”.
W razie problemów deklaracje są do pobrania w przedszkolu. Można również złożyć wypełnioną deklarację  w przedszkolu w zaklejonej kopercie z napisem DYŻUR lub przesłać pocztą na adres Zespołu.
W terminie od dnia  31 maja do dnia 5 czerwca 2020 r. zostaną Państwo poinformowani o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny i opłacie za przedszkole.
.
załącznik