Baner2

Drodzy Rodzice!

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Harmężach informuje, że rozpoczynają się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/2021 zamieszkałych w obwodzie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Harmężach (sołectwa Harmęże i Pławy).

Wypełnione przez Rodziców karty zapisu dziecka do szkoły przyjmowane są w sekretariacie do dnia 27 marca 2020 r. do godz.15.00.

Dokumentami, które podczas zapisu dziecka do klasy I należy przedstawić do wglądu są:

Natomiast postępowanie rekrutacyjne (do klasy I) przeprowadzane będzie tylko wobec dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 Terminy związane z postępowaniem rekrutacyjnym:

Terminy w postępowaniu uzupełniającym:

Kryteria obowiązujące w postępowaniu rekrutacyjnym (nie dotyczą uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły):

1) do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – wartość kryterium 40 punktów;

2) w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców/prawnych opiekunów kandydata w zapewnieniu należytej opieki – wartość kryterium 30 punktów;

3) kandydat z miejsca zamieszkania ma bliżej do szkoły, niż do szkoły obwodowej – wartość kryterium 20 punktów;

4) miejsce pracy jednego z rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w pobliżu szkoły – wartość kryterium 10 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów  są oświadczenia rodziców/prawnych opiekunów.

Karta zapisu dziecka do klasy I – obwód 2020 – 2021 pobierz

Wniosek do klasy I dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły 2020 – 2021 pobierz

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.
Skip to content