Drodzy Rodzice!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 16/2022 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 25 stycznia 2022 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 9/2021), składanie wniosków  o przyjęcie do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 23 lutego do 11 marca 2022 r.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w naszym przedszkolu, nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w roku 2022/2023”. Deklarację należy złożyć do 22 lutego 2022 r. do godziny 15.00.

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone zostały w Uchwale Nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18.12.2019 r (z późn. zm.).

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content