Baner

Drodzy Rodzice!!!

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Oświęcim z dnia 29 stycznia 2020 r. (załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 25/2020), składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkoli  prowadzonych przez Gminę Oświęcim, odbywa się od 24 lutego do 13 marca 2020r.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu, nie będą brały udziału  w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2020/2021.

Kryteria do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone zostały
w Uchwale Nr XVI/150/19 Rady Gminy Oświęcim z dnia 18.12.2019 r.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola, wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnienie kryteriów należy składać
w zaklejonej kopercie w sekretariacie Zespołu do 13 marca 2020r. do godziny 15.00.

Wniosek o przyjęcie do przedszkola w ZSP w Harmężach pobierz

Oświadczenia do kryteriów uzupełniających i podstawowych pobierz

 

 

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.
Skip to content