Filter Post Format:


Darmowy program SIL24

Darmowy program SIL24 dotyczący możliwości ściągania bieżących informacji z Gminy Oświęcim

http://www.oswiecim-gmina.pl/pl/12239/128389/Sil24-System_Informacji_Lokalnej-Pobierz_bezplatna_aplikacje_i_badz_na_biezaco_z_informacjami_Gminy_Oswiecim.html

1% dla mojej szkoły

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w akcji „1% dla mojej szkoły”. Dzięki temu może nastąpić przekazanie części swojego podatku, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów, właśnie na rzecz konkretnej instytucji, w naszym przypadku na Stowarzyszeniu Pomocy Szkole „Małopolska”. Ponieważ podany niżej nr KRS przypisany jest ww. stowarzyszeniu, aby pieniądze zostały przekazane dla naszej placówki, wypełniając zeznanie podatkowe prosimy w rubryce „Informacje uzupełniające” koniecznie wpisać ZSP
w Harmężach.

Nr KRS 0000052078

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Harmężach
Skip to content